За мен

​"Изключително съм щастлива, че имам възможността да преподавам Информационни технологии. Информационните технологии наложиха преосмислянето на педагогическия модел, който познаваме; да се подготвим, че трябва по скоро да изграждаме умения, а не да поднасяме информация. Новото поколение все повече има нужда от мотивация и все по-малко от елементарното запълване на информационния дефицит. От информатор учителят трябва да бъде готов да стане илуминат -ор. Той трябва да води битка за сърцето на ученика- не за главата. Това е нашата мисия да бъдем учители."

С какво се занимавам

 • design icon

  Образование

  Основната ми професионална дейност е свързана с образованието и обучението на ученици от първи до дванадесети клас.

 • Web development icon

  Технологии

  Конструиране и програмиране на лего роботи, програмиране на Scratch, графичен дизайн.

Резюме

Oбразование

 1. СУ „Св. Климент „Охридски“

  2016

  Следдипломна квалификация- „Учител по Информационни технологии 5- 8 клас“; Факултет по математика и информатика

 2. СУ „Св. Климент „Охридски“

  2011 — 2012

  Магистърска програма- „Образованието по история в средното училище“; Исторически факултет

 3. СУ „Св. Климент „Охридски“

  2007 — 2011

  Бакалавър- „Етнология“; Исторически факултет

 4. Професионална гимназия по икономика- гр. Перник

  2003 — 2007

  специалност: „Счетоводна отчетност“

Трудов Стаж

 1. учител по ИТ и История и цивилизации

  Септември 2016 година - до момента

  40 СУ „Луи Пастьор“

 2. учител по ИТ и История и цивилизации, библиотекар

  Септември 2016 година - до 2021 година

  40 СУ „Луи Пастьор“

 3. домакин / библиотекар

  Септември 2012 – Септември 2016 година

  40 СУ „Луи Пастьор“

Квалификации

 • 1. Английски език А1-А2; А2-В1
 • 2. Удостоверение - Емоционалната интелигентност на училищната общност" - 2015г.
 • 3. Сертификат - "Обмен на добри педагогически практики -Активни и интерактивни методи в обучението" - 2016
 • 4. Удостоверение - "Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения свързани със защитата на децата и учениците при бедствия и кризистни ситуации и оказване на първа помощ" издаден от БЧК - национален учебно-логистичен център София - 2017г. - 1 кредит
 • 5. Удостоверение - "Мотивация, дисциплина, внимание - как да завладеем класа (групата), да задържим вниманиетоим и да ги вдъхновим да продължат да работят сами" - 2017г. -1 кредит
 • 6. Сертификат за участие в обучителен семинар "Дистанционни форми на обучение"
 • 7. Удостоверение за професионално обучение - "Еко образование.Техники и игри за включване на екологичното образование в педагогическия процес в училище и детската градина. - 2018г.
 • 8. Сертификат - „Компютърни умения за специалисти в системата на образованието “ - 2018г - 2 кредита
 • 9. Удостоверение - "Компютърното моделиране. Идеи, принципи, реализация" 2018г.
 • 10. Удостоверение "Педагогики за развиване на творческо мислене - лаборатория" 2021г.- 1 кредит
 • 11. Удостоверение - "Импровизационни и творчески подходи за изграждане на приобщаваща и мотивираща образователна среда" 2021г.- 2 кредита
 • 12. Сертификат RETGLJ - Преподавател по LEGO Роботика - двумесечно обучение по работа с комплекта LEGO Mindstorms EV3, състоящо се от 64 учебни часа. Обучен по методологията на „Robopartans“ за работа с ученици от 8 до 16 г. 2022г.
 • 13. Удостоверение - "Методически насоки и специфики в образователния процес по компютърно моделиране и информационни технологии за 5 и 6 клас" - 1 кредит, 2022г.
 • 14. Сертификат "Проектно базирани STEM учебни ресурси и учебна методология" - СУ "Св. Климент Охридски", 2022г.
 • 15. Удостоверение за "Методика на обучението на деца и ученици БДП 5-7 клас", 2022г.

Сертификати

Контакт

Форма за контакт